Management Teamcoaching

Leiderschap en samenwerken zijn onlosmakelijk metelkaar verbonden. Welke stijl je ook hanteert, sturend of faciliterend: je richt je op de mensen en processen die je (bege)leidt.

In mijn begeleiding van managementteams integreer ik een aantal waardevolle denkkaders en bijbehorende effectieve methodieken:

  • Samenwerken, communiceren en conflicten hanteren vanuit de systemische psychotherapie (ISP)
  • Team Diagnostic Survey (Harvard licentie) om de 6 bewezen condities voor effectieve teams te meten en versterken (Hackman & Wageman)
  • Larger system systeemdenken; dilemma’s in groepsdynamica en groepsontwikkeling (Van Nieuwenhuizen, Kuypers)
  • Action learning voor intervisie.

Leiderschap = ouderschap = leiderschap. Vaders en moeders kunnen het lastig vinden op 1 lijn te zitten over en naar de kinderen. Dat is voor leiders in organisaties die samen moeten sturen net zo’n uitdaging. Samen sturen en sturen op samenhang zijn belangrijke uitgangspunten.

Lead4Real ondersteunt al 20 jaar leiderschapsteams in het samen maken van keuzes en het samen zorgdragen voor medewerkers en organisaties. Door stijlflexibiliteit te bevorderen en krachten te bundelen zodat de samenhang niet lijdt onder de diversiteit van de leiders.

Boom

Eenheid in verscheidenheid